Formularz kontaktowy :


Możesz zupełnie za darmo przetestować instalację chmurową :)

Wyślij wiadomość lub zadzwoń !     TEL. 604 219 784


Czym jest chmura

Chmura obliczeniowa to wyspecjalizowana platforma informatyczna świadcząca usługi z wykorzystaniem łącza internetowego. W przypadku ILUO Biznes wykorzystywaną usługą jest niezwykle wydajny system obsługi baz danych – Microsoft SQL Serwer oraz przestrzeń dyskowa. W chmurze instalowana jest baza danych programu ILUO Biznes oraz szereg aplikacji zwiększających szybkość oraz bezpieczeństwo pracy – w szczególności system automatycznej archiwizacji.


Dlaczego warto

Wersja chmurowa aplikacji posiada wiele istotnych zalet:
  • Pozwala sprawnie zarządzać firmą o rozproszonej strukturze, np. siecią sklepów – dane ze wszystkich oddziałów magazynowane są w chmurze, a dostęp do nich możliwy jest z dowolnego miejsca na świecie – jedynym warunkiem jest dostępność Internetu oraz odpowiednie uprawnienia – w systemie widzisz tylko to, co administrator zarządzający uprawnieniami pozwoli Ci zobaczyć
  • Można sprawnie zarządzać zasobami całej firmy, zmniejszyć lokalne zapasy magazynowe, zastępując je sprawnym zarządzaniem przesunięciami zasobów między placówkami
  • Możliwe jest tworzenie wspólnej dla wszystkich placówek bazy kontrahentów i tworzenie jednakowej dla każdej placówki polityki promocyjnej
  • Chmura zastępuje drogą i kłopotliwą w utrzymaniu serwerownię. Odpadają problemy z konserwacją sprzętu oraz aktualizacją licencji na serwery SQL czy programy antywirusowe – można skoncentrować się wyłącznie na własnym biznesie dbając jedynie o dostępność Internetu
  • Aplikacja chmurowa instalowana jest na komputerze lokalnym, dzięki czemu zachowana jest łatwość podłączania urządzeń zewnętrznych: drukarek, skanerów czy kolektorów danych


ILUO Biznes - bezpieczna aplikacja chmurowa

Oprogramowanie ILUO Biznes jako aplikacja chmurowa posiada dodatkową funkcję pracy w trybie off-line. Dzięki niezauważalnej dla operatora replikacji danych na komputerze lokalnym stale przechowywana jest aktualna kopia kluczowych dla działania programy danych. W przypadku utraty połączenia internetowego następuje przełączenie trybu z on-line na off-line i możliwe jest kontynuowanie pracy w zakresie czynności podstawowych, związanych z rejestracją bieżących zdarzeń. Po odzyskaniu połączenia z Internetem następuje automatyczne przekazane do chmury danych zgromadzonych w trybie off-line.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony :)